از بین برنده چربی های سخت

درخشان کننده ظروف

ایجاد کف فراوان

حاوی رایحه لیمو

تمیزی فوق العاده